Najodmevnejši raziskovalni desežki v letu 2014

Na tradicionalnem Tednu Univerze se je letos privič odvila predstavitev najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2014. Na otvoritvenem dogodku v ponedeljek, 1. decembra 2014, so svoje delo predstavili tudi člani astronomske skupine, ki so sodelovali pri dveh dosežkih: doc. dr. Andreja Gomboc, dr. Drejc Kopač in dr. Jure Japelj (Proučevanje najmočnejših eksplozij v vesolju) in prof. dr. Tomaž Zwitter in Janez Kos (Prostorske karte medzvezdnega absorbcijskega pasu pri 862 nanometrih). Med ostalimi dosežki naj omenimo tudi izred. prof. dr. Primoža Ziherla s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (Mozaični kvazikristali). Vsem sodelujočim čestitamo za uspeh!

 

Prorektor za področje znanstveno raziskovalnega dela Univerze v Ljubljani prof. dr. Martin Čopič je dejal, da so tako osnovne kot uporabne raziskave "temelj, na katerem stoji univerzitetno izobraževanje, ki mora sproti vključevati svetovna dognanja znanosti". Pri izboru avtorjev desetih najodmevnejših raziskovalnih dosežkov je komisija upoštevala predvsem mednarodno odmevnost, vplivali so tudi zaključena celota dosežka, zanimiva za širšo strokovno in splošno javnost, ter koristnost uporabe.

Avtorji desetih najodmevnejših raziskovalnih dosežkov, o katerih lahko več preberete v posebni knjižici, so:

  • Ines Mandič-Mulec, Anna Oslizlo, Polonca Štefanič in Iztok Dogša z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani z dosežkom Privatna povezava med signalom in odzivom na zaznavanje kvoruma bakterije Bacillus subtilis
  • Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani z dosežkom Je nizka rodnost res problem? Staranje prebivalstva, odvisnost in potrošnja
  • Luka Zevnik s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani z dosežkom Kritične perspektive v proučevanju sreče: rojstvo moderne sreče
  • Tadej Kotnik s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani z dosežkom Strele kot naravni mehanizem prenosa genov
  • Miha Pavšič, Gregor Hunčar in Brigita Lenarčič s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani z dosežkom Pojasnjena zgradba tumorske označevalne molekule EpCAM
  • Andreja Gomboc, Drejc Kopač in Jure Japelj s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani z dosežkom Proučevanje najmočnejših eksplozij v vesolju
  • Primož Ziherl s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani z dosežkom Mozaični kvazikristali
  • Janez Kos in Tomaž Zwitter s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani z dosežkom Prostorske karte medzvezdnega absorbcijskega pasu pri 862 nanometrih
  • Nano inženiring kontaktnih površin za molekularni nadzor mejnega mazanja in trenja
  • Bojan Vrtovec z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani z dosežkom Zdravljenje srčnega popuščanja s presaditvijo matičnih celic

Vir: Univerza v Ljubljani