Direktno odkritje gravitacijskih valov

V četrtek, 12. februarja 2016 je kolaboracija LIGO objavila, da so 14. septembra 2015 prvič v zgodovini direktno zaznali gravitacijske valove. To odpira novo okno za proučevanje vesolja. V obdobju približno 0,2 sekunde so opazili relativne raztezke velikosti 10**-21, kar pri 4 kilometre dolgih krakih interferometra LIGO ustreza premikom približno tisočine velikosti protona. To je toliko, kot je debelina človeškega lasu v primerjavi z razdaljo do prve zvezde v okolici Sonca. Zaznani gravitacijski valovi so nastali pri zlivanju dveh črnih lukenj, ene z maso 29 in druge z maso 36 mas Sonca. Ko sta se zlili, je nastala črna luknja imela le še 62 mas Sonca, preostale 3 mase Sonca pa so se spremenile v energijo gravitacijskih valov, ki so ob njihovem 2 stotinke sekunde trajajočem maksimumu odnesli energijo, ki je 50-krat večja od sproščene energije vseh zvezd v vesolju v tem časovnem intervalu. Odkritje lepo pojasnjuje tale video.  

Naš kolega, zaslužni prof. Andrej Čadež je eden utemeljiteljev raziskovanja zlivanja črnih lukenj. Leta 1971 je doktoriral z delom z naslovom Colliding black holes. Leta 1974 je v Annals of Physics objavil članek Apparent horizons in the two-black-hole problem, leta 1976 pa je skupaj s Smarrom, Dewittom in Eppleyem v reviji Physics Review D objavil članek Collision of two black holes. V začetku 90. let je gostoval na Caltechu in bil aktivni član kolaboracije LIGO. Poleg omenjene vloge začetnika numerične relativnosti, je za LIGO prispeval teorijo za konstrukcijo zaslonk, ki preprečujejo vpliv seizmičnega tresenja cevi interferometra na gravitacijski signal, metodo za brezdotično merjenje mehanske kvalitete zrcal v interferometru LIGO, preučeval je tudi vpliv segravanja zrcal na sklopitev laserske svetlobe z resonatorjem. Zaradi te zadnje študije so tudi prešli na uporabo laserjev z mikrometrsko valovno dolžino, katerih svetloba se bistveno manj absorbira pri prehodu skozi zrcala in uvedli dodatno segrevanje zrcal na robu osnovnega curka, ki tako kompenzira deformacije zaradi toplotnih izgub v osnovnem curku.