Slovar astronomskih izrazov na spletu!

Na spletnem portalu Termania je sedaj javno dostopen angleško-slovenski slovar astronomskih izrazov! Nastal je na podlagi starejšega osnutka slovarja, ki ga je na začetku urejala astronomka Pavla Raziger, kasneje pa član Astronomske skupine Herman Mikuž. Leta 2010 smo ga začeli sistematično dopolnjevati in sproti dodajali novejše izraze. Trenutno je v njem zbranil 1930 gesel, podatkovno bazo pa stalno dopolnjujemo. Upamo, da bo slovar v pomoč vsem, ki pripravljate, berete in prevajate astronomsko literaturo!

 

Angleško-slovenski astronomski slovar prinaša prevode strokovnih izrazov s področij astronomije, astrofizike, kozmologije in deloma optike. Avtorji v času njegovega nastanka in/ali dopolnjevanja so (bili), po abecednem redu: Danijela Birko, Bojan Dintinjana, Dunja Fabjan, Andreja Gomboc, Vid Iršič, Jure Japelj, Sonja Jejčič, Angela Kochoska, Drejc Kopač, Janez Kos, Uroš Kostić, Gal Matijevič, Herman Mikuž, Pavla Razinger, Gregor Traven, Tomaž Zwitter in Maruška Žerjal. Osnovo sta pripravila Pavla Razinger in Herman Mikuž.