V reviji Science objavljen članek Janeza Kosa in prof. Tomaža Zwittra

Razporeditev eksotičnih molekul v prostoru med zvezdami naše galaksije

15. avgusta 2014 je bil v prestižni reviji Science Objavljen članek z naslovom Pseudo three-dimensional maps of the diffuse interstellar band at 862 nm, prvopodpisanih Janeza Kosa in prof. Tomaža Zwittra. Članek se ukvarja s problemom tako imenovanih medzvezdnih absorpcijskih pasov, sledmi eksotičnih molekul v prostoru med zvezdami. Predstavljene so prve meritve lastnosti teh pasov, ki so neposredno povezane s fizikalnimi lastnostmi neznanih molekul, ki jih povzročajo.

Preberi več

Proučevanje izbruhov sevanja gama

Izbruhi sevanja gama (angl. Gamma Ray Bursts - GRBs) so najmočnejše eksplozije v vesolju po velikem poku. So nenapovedljive in kratke (0.01-1000 s) in prihajajo iz naključnih smeri neba, točneje iz drugih galaksij.

Preberi več

Simulacije jat galaksij

Jate galaksij predstavljajo enkratno povezavo med študijem razvoja vesolja, saj so nastale iz prvih zgoščin v začetnem gostotnem polju, in astrofizikalnimi pojavi kot so eksplozije supernov in povratni učinek aktivnih galaktičnih jeder v njihovi notranjosti.

Preberi več

Spektroskopija zvezd in Galaksije

Naša Galaksija je tipična galaksija v vesolju, zato lahko preko nje razumemo nastanek in razvoj galaksij nasploh. Odločilno orodje pri tem je možnost uporabe popolnih informacij o položaju, gibanju in fizikalnih lastnostih velikega števila zvezd. Sodelujemo v mednarodnih opazovalnih projektih Gaia, RAVE, Hermes, GCDS in PLATO, zanimajo pa nas lastnosti in razvoj posameznih zvezd, dvojnic, planetov okoli drugih zvezd ter končno posameznih galaktičnih komponent in Galaksije kot celote.

Preberi več

Kozmologija - Lyman alfa

Kozmologija je veda, ki se ukvarja z nastankom in razvojem vesolja ter njegovo sestavo. Z modernimi raziskavami se dandanes osredotočamo na posamezne člene v razvoju (npr. inflacija, prasevanje, razvoj velikih struktur, medgalaktični plin, galaksije, itd.), jih poskušamo razumeti in umestiti v skupno sliko vesolja.

Preberi več