Meni Zapri

Astronomska knjižnica

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
Astronomski observatorij
Ljubljana
Slovenija

 

 

Naslov: Pot na Golovec 25, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2301704
E-mail: herman.mikuz@fmf.uni-lj.si
Odprto: Ponedeljek – Petek 10h – 14h

Katedra za astronomijo in astronomska knjižnica sta bili ustanovljeni leta 1948 pod vodstvom pokojnega prof. dr. Frana Dominka. Bil je velik bibliofil, ki je dobršen del proračuna katedre porabil za nabavo knjig s področja astronomije in sorodnih znanosti. Začetni fond knjižnice je prispeval astronomski observatorij v Beogradu, kjer je bil Dominko pred prihodom v Ljubljano (1948) zaposlen. Del začetnega fonda je bil pridobljen tudi iz antikvariatov in donacij posameznikov.

Sedanja zbirka astronomske knjižnice obsega okoli 4000 knjig in približno 3500 zvezkov periodičnih publikacij, ki pokrivajo vsa področja astronomije in astrofizike. Redno je naročenih 33 serijskih publikacij, ki vključujejo vse pomembnejče profesionalne tuje astronomske revije pa tudi publikacije namenjene ljubiteljem astronomije in širši javnosti.

Od leta 1995 je knjižnica redna članica Nacionalne bibliografske baze COBISS, njen katalog pa javno dostopen.

Naročene serijske publikacije

Dostop do elektronskih katalogov

Osebne bibliografije

ADS Abstract Service

Povezave na druge astronomske knjižnice

Povezave na elektronske izdaje astronomskih revij

SpringerLink Publications

ScienceDirect Publications