Meni Zapri

S satelitom Gaia odkrili spečo velikanko v naši Galaksiji

Konzorcij za obdelavo in analizo podatkov astrometričnega satelita Gaia Evropske vesoljske agencije je danes objavil odkritje najmasivnejše črne luknje doslej, za katero vemo, da je nastala iz običajne zvezde. Soavtorja odkritja sta tudi slovenska astrofizik prof. dr. Tomaž Zwitter iz Univerze v Ljubljani ter astrofizičarka prof. dr. Andreja Gomboc iz Univerze v Novi Gorici.

Odkritje, ki pojasnjuje nastanek črnih lukenj, je bilo danes objavljeno v znanstveni reviji Astronomy and Astrophysics. Gre za črno luknjo s skoraj 33 Sončevimi masami, ki je od Zemlje oddaljena 1950 let potovanja svetlobe v smeri ozvezdja Orla. Črno luknjo, poimenovano Gaia BH3, so odkrili s spremljanjem gibanja običajne zvezde.

Animiran angleški film s tekstom in glasbo, ki opiše odkritje črne luknje, njene lastnosti in pomen. Avtorstvo: ESA/Gaia/DPAC- CC BY-SA 3.0 IGO. Video Animacija: Stefan Jordan, Toni Sagristá z Gaia Sky. Besedilo: Stefan Jordan, Pasquale Panuzzo, Ulrich Bastian, Tineke Roegiers, Berry Holl.

Doslej smo črne luknje tako velikih mas opazili le, če sta se dve taki črni luknji zlili in je pri tem nastal izbruh gravitacijskih valov, za odkritje katerih je bila leta 2017 podeljena Nobelova nagrada za fiziko. Vendar so zlitja črnih lukenj redek dogodek, zato so vse tako odkrite črne luknje daleč, to je vsaj 300.000-krat dlje od tukaj odkrite. Satelit Gaia je na sledi več podobnim črnim luknjam v naši okolici. Relativno bližino tu odkritega objekta lahko ponazorimo s tem, da je sedaj opažena svetloba zapustila zvezdo v času vladanja cesarja Nerona. Za črne luknje podobnih mas, ki so jih doslej odkrili z gravitacijskimi valovi, je pot trajala vsaj od časov prvih večceličnih organizmov na Zemlji ali celo od časov, ko Zemlje še ni bilo. Sedanje odkritje je pomembno zaradi relativne bližine, preprostosti interpretacije in ker pojasnjuje doslej negotov nastanek črnih lukenj, opaženih z gravitacijskimi valovi

Relativna bližina odkritega objekta omogoča mnogo bolj podroben študij njenih lastnosti in nastanka. To je najmasivnejša črna luknja doslej, za katero vemo, da je nastala iz običajne zvezde. Vemo tudi, da je nastala že, ko je imelo vesolje petino današnje starosti, in sicer v galaksiji Sequoia, ki jo je pred 9 milijardami let pojedla naša Galaksija, tako da je odkrita črna luknja sedaj del naše Galaksije. Ekipa satelita Gaia v prihodnjih letih pričakuje še več podobnih odkritij, sedanja objava pa pojasnjuje nastanek črnih lukenj, ki so več desetkrat masivnejše od našega Sonca. Vodilni avtor je prof. dr. Pasquale Panuzzo, ki dela na pariškem observatoriju, med soavtorji odkritja pa sta tudi prof. dr. Andreja Gomboc z Univerze v Novi Gorici in prof. dr. Tomaž Zwitter s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Slednji je del ekipe Gaia že 23 let in je pomembno prispeval k zasnovi in obdelavi podatkov spektroskopskega instrumenta na satelitu, ki je bil odločilen za potrditev tokratnega odkritja. 

Zvezda, ki se giblje okoli odkrite črne luknje, je na sredini in označena s + znakom. Na prvi pogled se v ničemer ne razlikuje od drugih zvezd v ozvezdju Orla. Kot iglo v kopici sena jo je uspela odkriti misija Gaia, ki izjemno natančno meri položaje in gibanja več kot milijarde zvezd. Karta pokriva za velikost Lune na nebu. Uporabili smo opazovanja pregleda neba PanSTARRS.

Črno luknjo so odkrili s spremljanjem gibanja običajne zvezde. Zvezda se giblje okoli nevidnega objekta in za en obhod potrebuje 11,6 let, kar je podobno času, v katerem Jupiter obkroži naše Sonce. Vendar je tir te zvezde trikrat večji, kar kaže, da je nevidni objekt, okoli katerega se giblje zvezda, precej masivnejši od našega Sonca. Masa nevidnega objekta 32,7 mas Sonca je znana na 2,5% natančno. Tako masiven objekt je lahko neviden le, če je to črna luknja.

Odkritje je pomembno tudi zaradi preprostosti opaženega. Običajna zvezda in črna luknja sta si daleč vsaksebi in med njima ni nikakršnega prenosa snovi. Ker je ta objekt relativno blizu Zemlje, lahko natančno določimo lastnosti zvezde, ki ima tri četrtine mase našega Sonca, vendar se je zaradi starosti že napihnila na 5-kratno Sončevo velikost. Na veliko starost jasno kaže tudi njena kemična sestava, saj je nastala iz snovi, v kateri je bilo v primerjavi z našim Soncem vsaj stokrat manj kemičnih elementov težjih od helija. Vsi ti težji elementi so namreč nastali v zvezdah, večinoma že po nastanku tu odkrite zvezde in njene temne spremljevalke.  

Gibanje zvezde okoli črne luknje. Levo: Tir zvezde (rdeč krog) na nebu okoli črne luknje (črn krog). Enota na merilu označuje premik enak oddaljenosti Zemlje od Sonca. Desno: Hitrosti oddaljevanja oziroma približevanja obeh objektov v kilometrih na sekundo. Simbol je potemnjen, kadar je objekt dlje od Zemlje kot njegov spremljevalec. Zeleni točki sta položaja, ko sta si objekta najbližje. Velikost črne luknje in tudi zvezde je mnogo manjša od narisane. Ničla na obeh grafih je položaj težišča. Avtor: T. Zwitter, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko.