Meni Zapri

Izobraževanje učiteljev s področja astronomije

V okviru programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2018/2019 sodelujemo pri pripravi astronomskega dela programa Poučevanje, učenje in doživljanje fizike

Predvidena srečanja in teme (izvajanje popoldan)
Predavatelji
19.10.2018
Poučevanje astronomskih vsebin s praktičnimi meritvami – pregled področja

Poučevanje astronomskih vsebin s praktičnimi meritvami – viri in literatura

Poučevanje astronomskih vsebin s praktičnimi meritvami – praktični primeri

Tomaž Zwitter
Dunaj Fabjan
Andrej Guštin
16.11. in 23.11.2018
Poučevanje astronomskih vsebin s praktičnimi meritvami – delavnica Bojan Dintinjana, Herman Mikuž, Andrej Guštin, Klemen Čotar
7.12.2018
Drugačni poskusi in drugačne naloge – delavnica Gorazd Planinšič, Aleš Mohorič
18.1.2019
Vrednotenje dosežkov in znanja pri laboratorijskem delu – delavnica Sergej Faletič, Aleš Mohorič
29.3.2019
Primeri dobre prakse – Formativno preverjanje znanja – delavnica Nada Žonta Kropivšek, Jure Ausec, Gorazd Planinšič

Več o programu lahko najdete v katalogu aktivnosti, stran 169 in se pravočasno prijavite. Kotizacija za celotni tečaja znaša 50 eur.